Download data khách hàng chất lượng, uy tín

CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ FILE DATA

I. Hình thức download data - nguyên tắc cộng đồng Data5s

 • Bạn cần chia sẻ một File data để tải về một File khác;
 • Data yêu cầu trung thực, không reup lại từ data5s, từ free data, hay cũ quá 12 tháng, có thông tin liên lạc, giá trị cao cho người dùng;
 • File được kiểm duyệt thủ công và thuật toán tự động, đảm bảo uy tín, sự phát triển của Cộng đồng;
 • File tự động hủy nếu quá lượt tải hoặc không còn đạt yêu cầu;
 • Vi phạm sẽ bị chặn tối thiểu 90 ngày.  Xem thêm

II. Hướng dẫn tải file

1. Video hướng dẫn chi tiết:

2. Các bước download, trao đổi file:

 • B1 . Điền ID;
 • B2 . Điền Gmail nhận file;
 • B3 . Upload file cần trao đổi với cộng đồng.  File data  phải đạt yêu cầu để tránh bị khóa tài khoản;
 • B4 . Phân loại data vừa upload đúng lĩnh vực và tỉnh thành;
 • B5 . Mô tả lớn hơn 50 kí tự, thật chi tiết về data đã upload;
 • B6 . Nhấn nút Chia sẻ, chờ khoản 5s - 15s rồi nhận file.

III. Form trao đổi File data: